B+R I ROZWIĄZANIA

Kierując się znalezieniem rozwiązań technicznych na wszystkie Twoje pytania

Głównym celem tego studium przypadku jest przetestowanie opłacalnego i wydajnego sposobu przy użyciu 2 zawiesin diamentowych Qual Diamond do precyzyjnego polerowania węglika krzemu (SiC).Zawiesiny diamentowe Qual Diamond są w stanie skrócić czas wymagany do polerowania i zredukować 3-etapową procedurę do 2-etapowej precyzyjnej procedury polerowania.

Głównym celem tego badania porównawczego jest porównanie wydajności zawiesiny diamentowej Qual Diamond z podobnym typem zawiesiny konkurencyjnej.Wyniki tego badania porównawczego, w którym wielkość cząstek, czas trwania polerowania, ilość użytej zawiesiny i materiał podkładki polerskiej są ściśle dopasowane lub takie same, wskazują na lepszą wydajność zawiesiny diamentowej Qual Diamond w porównaniu z konkurencyjną.

Głównym celem tego studium przypadku jest przetestowanie opłacalnej i wydajnej zawiesiny diamentowej Qual Diamond do precyzyjnego polerowania zaawansowanych materiałów ceramicznych.Wybrany materiał jest porowatym podłożem z tlenku glinu i został wypolerowany przy użyciu zawiesiny polikrystalicznego diamentu Qual Diamond.Zawiesina diamentowa Qual Diamond była w stanie skrócić czas wymagany do polerowania i zredukować wieloetapową procedurę do jednoetapowej precyzyjnej procedury polerowania.